Darujte příspěvek na provozování webu qdex.eu

PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ WEBU JSOU ZCELA DOBROVOLNÉ, DAROVÁNÍM PŘÍSPĚVKU NEKUPUJETE ŽÁDNOU VIRTUÁLNÍ SLUŽBU ANI FIZICKOU VĚC!!!

Rádi bychom vás požádali o příspěvek na provoz tohoto webu. Dlouhodobě řešíme způsob financování tohoto webového portálu, aby se mohl rozvíjet především po technické stránce. Je to zdroj, který tedy částečně pomáhá financovat samotný provoz webu. Mezi největší roční výdaje patří správa domény, investice do serveru (což je vždy dlouhodobější investice) a samotný provoz serveru. Příspěvky jsou používány čistě pro tyto účely. DĚKUJEME